Wystąpił błąd w oprogramowaniu TNG. Co należy zrobić:

Jeśli właśnie zainstalowałeś aktualizację, być może pominąłeś część instrukcji aktualizacji. Wróć do strony readme i ponownie przeczytaj instrukcje. Zwróć szczególną uwagę na krok dot. struktury bazy danych.

Jeśli właśnie zainstalowałeś TNG po raz pierwszy, może być konieczne tworzenie tabel w bazie danych. Przeczytaj plik readme.html i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Jeśli jesteś właścicielem witryny, możesz skontaktować się z pomocą techniczną TNG, aby uzyskać pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Skopiuj poniższe zapytanie i wklej do wiadomości.Zapytanie: SELECT p.ID, p.personID, lastname, lnprefix, firstname, p.living, p.private, p.branch, nickname, prefix, suffix, nameorder, title, birthplace, birthdate, birthdatetr, deathplace, deathdate, altbirthdate, altbirthdatetr, altbirthplace, burialdate, burialplace, p.gedcom, treename FROM tng_people AS p LEFT JOIN tng_trees on p.gedcom = tng_trees.gedcom WHERE TRIM(CONCAT_WS(' ',p.lnprefix,p.lastname)) = "Koz��owski" ORDER BY p.lastname, p.firstname, IF(p.birthdatetr, p.birthdatetr, p.altbirthdatetr) LIMIT 50

Illegal mix of collations (latin2_general_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='